Lista aktualności Lista aktualności

Akcja Czuwam! Dla Ziemi razem z Lasami Państwowymi

W miniony weekend razem z zuchami, harcerzami, wędrownikami oraz instruktorami z 5 Szczepu Harcerskiego "Brzask" Zaklików braliśmy udział w akcji "Czuwam! dla Ziemi"

Chodzi w niej o kształtowanie proekologicznych postaw i inicjowanie działań na rzecz poszanowania przyrody i zasobów naturalnych. Podejmowane w ramach akcji wyzwania to praca nad dobrymi nawykami i zwiększanie świadomości, dzięki uwrażliwianiu na otaczający świat. Szczególnie w naszych małych, lokalnych społecznościach.

Zaangażowani w akcję młodzi ludzie zebrali śmieci głównie z terenów leśnych i przyległych do lasów dróg publicznych w okolicach Zaklikowa. W przedsięwzięciu brało udział 47 osób, zgrupowanych wkilkuosobowe patrole. Podczas przeprowadzonej akcji zebrano 60 worków śmieci. Prace poprzedzone były odprawami i edukacją ekologiczną.

"Czuwam! dla Ziemi" to szeroka kampania społeczna zainicjowana przez ZHP, współtworzona z WWF i Lasami Państwowymi.

Brawo harcerze!

Szczegóły na stronie: http://czuwamdlaziemi.pl/

Fot. : 5 Szczep Harcerski "Brzask" Zaklików