Lista aktualności Lista aktualności

CERTYFIKAT FSC NA KOLEJNE PIĘĆ LAT

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie utrzymała posiadany certyfikat FSC® (FSC-C140114). Kolejny dokument potwierdzający prowadzenie odpowiedzialnej gospodarki leśnej będzie obowiązywał przez kolejne 5 lat, do stycznia 2024 roku.

Warunkiem otrzymania certyfikatu FSC jest prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem regulacji prawnych danego kraju oraz międzynarodowych traktatów i porozumień, których dany kraj jest sygnatariuszem. Zasady gospodarki leśnej zdefiniowane przez FSC obejmują nie tylko regulacje dotyczące przestrzegania przepisów prawa w różnym zakresie, lecz także takie aspekty jak m.in. oddziaływanie na środowisko, korzyści z lasu, czy zachowanie lasów o szczególnych wartościach.  

W celu zachowania ważności certyfikatu, w biurze RDLP w Lublinie i losowo wybranych nadleśnictwach, przeprowadzane są coroczne audyty nadzoru, sprawdzające działania z zakresu gospodarki leśnej oraz powiązanych z nią obszarów działalności, m.in. ochrony gatunków i siedlisk o szczególnych walorach przyrodniczych.

W listopadzie zeszłego roku audytorzy z firmy Bureau Veritas Polska wizytowali biuro lubelskiej dyrekcji LP oraz nadleśnictwa Świdnik, Tomaszów, Sobibór i Radzyń Podlaski. Wyniki przeprowadzonego audytu stanowiły podstawę do wystawienia pozytywnej rekomendacji do utrzymania certyfikatu, który posiadają wszystkie nadleśnictwa znajdujące się w zarządzie RDLP w Lublinie. To niezwykle istotne dla nabywców drewna, którzy dzięki temu mają pewność, że surowiec, który nabywa został pozyskany zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej i nie wpływa negatywnie na stan środowiska naturalnego.

Międzynarodowa organizacja pozarządowa Forest Stewardship Council® (FSC) umożliwia pozyskiwanie drewna przy jednoczesnym zachowaniu żywotności lasów oraz ich bogactw biologicznych. System FSC jest obecnie uznawany za jeden z najbardziej wiarygodnych wśród istniejących na świecie systemów certyfikacji zasobów leśnych.