Lista aktualności Lista aktualności

Ćwiczenia na poligonie w Lipie

   W ubiegły poniedziałek 07.03 oraz 11.03 br. na terenie poligonu wojskowego w Lipie odbyły się ćwiczenia zgrywające, w których brały udział jednostki OSP sąsiadujące z poligonem: OSP Antoniów, OSP Chwałowice, OSP Dąbrowa Rzeczycka, OSP Goliszowiec, OSP Lipa, OSP Radomyśl nad Sanem, OSP Rzeczyca Długa, OSP Rzeczyca Okrągła, OSP Zaklików, OSP Zdziechowice, JRG 1 Stalowa Wola, JRG 2 Stalowa Wola, Wojskowa Straż Pożarna, przedstawiciele Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Dęba oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Gościeradów. Głównym celem ćwiczeń było zapoznanie się z obszarem poligonu oraz jego dojazdami pożarowymi oraz poznanie lokalizacji punktów poboru wody do zewnętrznego gaszenia pożaru z podziemnych zbiorników wodnych służących do celów przeciwpożarowych.

  W poniedziałek 07.03 około godziny 12.30 po wykryciu pożaru lasu w leśnictwie Antoniów ćwiczenia przerodziły się w prawdziwą akcję gaśniczą. Spaleniu uległo około 14 ha lasu. W akcji uczestniczyły wszystkie zastępy biorące udział we wcześniejszym szkoleniu.


  W piątek 11.03 miały miejsce zajęcia praktyczne podczas których,  doskonalono umiejętności współdziałania sił i środków OSPWL Dęba z innymi służbami przy gaszeniu pożarów obszarów leśnych, symulowano gaszenie pożaru. Wykorzystano również agregat pompowy oraz przyczepę wężową w celu dostarczenia wody ze zbiornika wodnego w okolice pasu przeciwpożarowego. Na zakończeniu ćwiczeń obecni byli także, Komendant Ośrodka Szkolenia Poligonowego – ppłk Artur Żuber oraz przedstawiciel władz samorządowych Wicestarosta stalowowolski – Mariusz Sołtys, którzy podziękowali wszystkim za obecność oraz aktywny udział w ćwiczeniach.