Lista aktualności Lista aktualności

Inwentaryzacja zwierzyny przy użyciu kamery termowizyjnej

W dniach 6-7 marca 2021 roku na terenie Nadleśnictwa Gościeradów odbyła się inwentaryzacja zwierzyny przeprowadzona wspólnie z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych. Inwentaryzacja odbyła się, przy użyciu Bezzałogowego Statku Powietrznego z kamerą termowizyjną. Podczas dwudniowych lotów zaobserwowano licznie bytującą zwierzynę, głównie jelenie, sarny i dziki.

Szczególne podziękowania nadleśnictwo kieruje do zespołu pod kierownictwem Pana Jakuba Włodarczyka. Współpraca z tak zaangażowanym a jednocześnie profesjonalnie przygotowanym pod względem merytorycznym i technicznym zespołem okazała się owocna, a zebrane podczas inwentaryzacji materiały będą źródłem dodatkowych informacji o występowaniu zwierzyny na terenie Nadleśnictwa Gościeradów.

Fot. Jakub Władarczyk