Lista aktualności Lista aktualności

KOMUNIKAT STRAŻY LEŚNEJ NADLEŚNICTWA GOŚCIERADÓW

W ramach ogólnopolskiej akcji Straży Leśnej pod kryptonimem „ Majówka 21” w dniach od 30 kwietnia do 10 maja br., na terenach nadzorowanych przez Nadleśnictwo Gościeradów, Straż Leśna będzie prowadzić działania w zakresie kontrolno – prewencyjnym. Działania te mają na celu egzekwowanie od osób przebywających na terenach leśnych zachowania zgodnego z obowiązującymi przepisami, w szczególności z zakresu tzw. bezprawnego korzystania z lasu (zaśmiecanie lasu, nieuprawniony wjazd samochodem, quadem, crossem, itp.).


W związku z okresem zwiększonego zagrożenia pożarowego, Straż Leśna będzie podejmować działania wobec naruszenia przepisów przeciwpożarowych, wynikających z ustawy o lasach.


Ufamy, że pozostawisz las bez śladu swojej obecności i będziesz z niego korzystał zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Miłej Majówki!