Lista aktualności Lista aktualności

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LASÓW - LAS ŹRÓDŁEM ENERGII

21 marca obchodzony jest pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, w Polsce zbiega się w czasie z Międzynarodowym Dniem Lasów stanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Tegoroczny MDL obchodzimy pod hasłem „Lasy i energia".

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca kraje całego świata do propagowania idei i działalności związanej z lasami. Wielokrotnie FAO propagowało akcje sadzenia drzew, sprzątania lasów, a także nagłaśniania tej tematyki w mediach. Mówienia o roli lasów w zapobieganiu zmian klimatu (w ubiegłym roku MDL był poświęcony wodzie i znaczeniu terenów leśnych w zapobieganiu powodziom) oraz wpływie zrównoważonej gospodarki leśnej na współczesną ekonomię. 

W tym roku MDL jest poświęcony lasom jako źródłu energii. Właśnie zrównoważona gospodarka leśna jest kluczem do zwiększenia roli lasu, jako źródła energii odnawialnej. Nadal, prawie połowa światowej produkcji drewna, jest zużywana do gotowania, ogrzewania czy wytwarzania energii elektrycznej. Lasy dysponują zapasem energii dziesięciokrotnie przewyższającym roczne zużycie energii na całym świecie.

Wbrew pozorom, nie tylko mieszkańcy wsi używają drewna jako opału. Wzrost zapotrzebowania na drewno opałowe to też skutek powstawania w okolicach dużych aglomeracji nowych osiedli, gdzie domy często standardowo wyposażane
są w instalacje kominkowe. Drewno opałowe jest nie tylko najbardziej ekologicznym źródłem ciepła, ale też jest atrakcyjniejsze, pod względem relacji ceny do wydajności energetycznej niż węgiel, olej, gaz czy energia elektryczna

Warto przypomnieć, że drewno jest odnawialnym źródłem energii. Każdego roku
w Polsce leśnicy sadzą 500 mln młodych drzew. Tym samym, mimo pozyskania drewna w lasach, ich powierzchnia cały czas rośnie. Obecnie jest zalesionych niemal 30 proc. kraju, chociaż po II wojnie światowej było to zaledwie 21 proc. 

 

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj >>>>>