Lista aktualności Lista aktualności

Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sprzedaż zbędnych składników majątkowych

Nadleśnictwo Gościeradów  informuje, że zmianie ulega godzina rozpoczęcia przetargu ustnego na sprzedaż zbędnych środków trwałych i przedmiotów niskocennych. Przetarg odbędzie się w drodze publicznej licytacji w biurze nadleśnictwa w dniu 4.06. 2018 r. o godzinie 10.30.

Pozostałe zapisy Ogłoszenia z dnia 24.05.2018 r. pozostają bez zmian.

Wykaz składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży oraz szczegółowe informacje dotyczace przetargu znajdziesz tutaj >>>>