Lista aktualności Lista aktualności

Remont drogi leśnej nr 4 w Leśnictwie Dąbrowa

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z zadaniem pod nazwą: „Remont drogi leśnej nr 4 w Leśnictwie Dąbrowa”: na odcinku ok. 4 840 km.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
05.10.2021 r., godz. 12:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.10.2021 r. o godz. 12:15.