Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Przebudowa drogi leśnej nr 16 w Leśnictwie Chwałowice”

Przebudowa drogi leśnej nr 16 w Leśnictwie Chwałowice

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z zadaniem pod nazwą: „Przebudowa drogi leśnej nr 16 w Leśnictwie Chwałowice”: na odcinku ok. 4,525 km etap I: 4+525 – 2+925 m (1600m), etap II: 2+925 – 0,000.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
18.08.2021 r., godz. 12:00
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.08.2021 r. o godz. 12:15.