Lista aktualności Lista aktualności

PIELGRZYMKA LEŚNIKÓW NA JASNĄ GÓRĘ

W dniu 17 września 2016 r. odbyła się XX Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników i Pracowników Ochrony Środowiska do Częstochowy, pod hasłem „Chrzest Polski źródłem chrześcijańskiej tożsamości leśników".

W pielgrzymce udział wzięli także pracownicy Nadleśnictwa Gościeradów z rodzinami.

Uroczystości przewodniczył ks. bp. diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Tadeusz Lityński, duszpasterz leśników.

- Wasze pielgrzymowanie jest przypomnieniem, że środowisko naturalne, przyroda, lasy, które nas otaczają są wielkim dobrem i darem dla człowieka wychodzącym z ręki samego Boga, a my ludzie jesteśmy Jego współpracownikami przy pomnażaniu tego wszystkiego – powiedział.

Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny LP na wstępie odczytał skierowany do pielgrzymów list prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent napisał, że podziw wzbudza ponad 9 mln ha znakomicie utrzymanych polskich lasów, o które w olbrzymiej większości dbają podmioty publiczne.

 „To lasy urzekające różnorodnością form życia, dające życiodajny tlen oraz znaczące przychody dla Skarbu Państwa. Rzeki i zbiorniki wodne, ziemia uprawna i roślinność są i pozostaną jednym z największych naszych bogactw narodowych. Jestem o tym przekonany, ponieważ znam i wysoko cenię fachowość oraz zaangażowanie polskich leśników, a także innych specjalistów troszczących się o ów bezcenny, przekazywany z pokolenia na pokolenie depozyt. Pragnę raz jeszcze podziękować za Państwa wytrwałość, ogromnie ważną i potrzebną".

W pielgrzymce uczestniczył Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Jan Szyszko, który wyraził wdzięczność leśnikom za ich pracę.

- Przyszedłem tu razem z leśnikami podziękować im za pracę, za rok tej ciężkiej pracy dla dobra polskiej przyrody, dla dobra ludzi w Polsce, bo te zasoby przyrodnicze mają służyć człowiekowi i one rzeczywiście służą - powiedział minister.

Minister Środowiska przypomniał, że 17 września – dzień tegorocznej pielgrzymki - łączy się z datą, kiedy przed 77 laty nastąpiła agresja ZSRR na Polskę.

- Narodowi polskiemu zadano wówczas cios, łamiąc podstawowe kanony prawa międzynarodowego - mówił.

Minister oddając hołd tym, którzy stanęli wówczas w obronie Polski podkreślił rolę leśników w obronie kraju.