Lista aktualności Lista aktualności

POGŁĘBIANIE WIEDZY O ŚWIECIE ROŚLIN

Dnia 17 czerwca 2015 r. odbyło się szkolenie dla wszystkich pracowników Nadleśnictwa Gościeradów z rozpoznawania roślin chronionych i rzadkich oraz charakterystycznych dla wybranych zbiorowisk leśnych.

Program szkolenia składał się z części teoretycznej w formie wykładu oraz części praktycznej, jaką były zajęcia terenowe z rozpoznawania wybranych gatunków roślin.

Szkolenie przeprowadzili: prof. dr hab. Jacek  Zakrzewski oraz dr inż. Wojciech Ciurzycki, pracownicy Zakładu Botaniki Leśnej Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.    

Podczas części wykładowej przedstawiona została prezentacja na temat strategii życiowych roślin i fitosocjologicznych podstaw zbiorowisk leśnych ze szczególnym uwzględnieniem roślin chronionych w Nadleśnictwie Gościeradów.

Po zakończeniu części wykładowej, na terenie leśnictwa Marynopole odbyła się część praktyczna, na której rozpoznawano rośliny charakterystyczne dla zbiorowisk leśnych występujących na tym terenie.

Przeprowadzone szkolenie wzbudziło duże zainteresowanie. Dzięki niemu uczestnicy szerzej poznali temat dotyczący ochrony roślin i pogłębili swoją wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną.