Lista aktualności Lista aktualności

POSZUKIWANIA PADŁYCH DZIKÓW

Lasy naszego Nadleśnictwa objęte zostały akcją Wojewody Lubelskiego mającą na celu poszukiwania padłych dzików.

W związku z podjętymi działaniami Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, dotyczącymi zwalczania choroby ASF, w dniach 26-28 sierpnia 2020 roku na terenie lasów będących w zarządzie Nadleśnictwa Gościeradów, w leśnictwach Dąbrowa oraz Marynopole, a także w obwodzie łowieckim 269 Koło Łowieckie Rogacz, odbyła się akcja poszukiwania padłych dzików.

W penetrowaniu terenu oprócz pracowników Nadleśnictwa Gościeradów i myśliwych z Koła Łowieckiego Rogacz udział wzięli przedstawiciele Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii oraz Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej z Kraśnika.

Na wstępie przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego w Lublinie przeprowadził szkolenie w sprawie bioasekuracji i zasad postępowania w przypadku znalezienia martwego dzika. Z kolei Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych wspomógł całą akcję poszukiwawczą wykorzystując Bezzałogowy Statek Powietrzny, który penetrował tereny trudno dostępne.

Podczas tych działań przeszukano ponad blisko 1 tys. ha lasu. Po całodniowych poszukiwaniach nie znaleziono żadnego martwego dzika. Takie działania leśników i myśliwych mają charakter profilaktyczny, a ich celem jest zmniejszanie ryzyka rozprzestrzeniania wirusa ASF.