Lista aktualności Lista aktualności

Przebudowa drogi leśnej nr 22 w Leśnictwie Brzoza

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z zadaniem pod nazwą: „Przebudowa drogi leśnej nr 22 w Leśnictwie Brzoza - etap I”

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 02.11.2021 r., godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.11.2021 r. o godz. 12:15.