Lista aktualności Lista aktualności

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ ZBIORNIKA WODNEGO

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Nadleśnictwo Gościeradów ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę zbiornika wodnego położonego na terenie nadleśnictwa, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 23.04.2021 r. godz. 9:00.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Gościeradów - w sali konferencyjnej (na parterze).

Szczegółowe informacje zawarte są w dołączonych załącznikach