Lista aktualności Lista aktualności

Święto Lubelskich Leśników

W dniu 9 września 2016 r. w Jakubowicach Konińskich koło Lublina odbyły się regionalne obchody Dnia Leśnika, które rozpoczęła Msza Święta odprawiona w intencji całej braci leśnej w miejscowym kościele p.w. św. Faustyny Kowalskiej.

Oficjalną część uroczystości rozpoczął dyrektor Jerzy Sądel, który powitał licznie przybyłych gości – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, dr inż. Andrzeja Koniecznego, zastępcę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. gospodarki finansowej oraz gospodarowania zasobami majątkowymi, Krzysztofa Janeczko, duchownych, parlamentarzystów, dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, przedstawicieli służb mundurowych, władz samorządowych, członków Polskiego Związku Łowieckiego, BULiGL i RDOŚ, osoby ze świata mediów i pozostałych partnerów związanych z leśnictwem.

Najważniejszym punktem regionalnych obchodów Dnia Leśnika było wręczenie odznaczeń państwowych, odznak resortowych i kordelasów leśnika polskiego

Na podstawie art 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 6 października 1992 r- o orderach i odznaczeniach - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda -  za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych, zasługi w pracy dla rozwoju gospodarki leśnej Lasów Państwowych i leśnictwa polskiego, na wniosek Ministra Środowiska odznaczył Brązowym Krzyżem Zasługi Jacka Pomykałę – Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościeradów

Ponadto Decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji  Lasów Państwowych w Lublinie Pana Jerzego Sądla , Kordelasem Leśnika Polskiego został uhonorowany Aleksander Mróz Leśniczy Leśnictwa Stawki.

Więcej informacji na temat regionalnych obchodów Dnia Leśnika znajdziemy na stronie:

http://www.lublin.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/swieto-lubelskich-lesnikow#.V9-OfPmLTIV