Lista aktualności Lista aktualności

Remont dróg w technologii MCE w Nadleśnictwie Gościeradów

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z zadaniem pod nazwą: „Remont dróg w technologii MCE w Nadleśnictwie Gościeradów w roku 2021”

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty do dnia
08.10.2021 r., godz. 12:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.10.2021 r. o godz. 12:15.