Lista aktualności Lista aktualności

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.


Rezerwat "Marynopole"
Rok utworzenia: 1976
Powierzchnia: 157 ha
Leśnictwo: Marynopole


Rezerwat Marynopole znajduje się  w odległości  4 km od siedziby nadleśnictwa. Jest to rezerwat częściowy, którego celem jest ochrona gatunkowa jodły na północno-wschodnim zasięgu.
Flora rezerwatu w warstwie drzew reprezentowana jest przede wszystkim przez jodłę pospolitą, a także dęba szypułkowego, lipę drobnolistną, świerka pospolitego, graba oraz osikę.
W warstwie krzewów i roślin runa znajdują się liczne gatunki chronione, są to między innymi: widłak wroniec, widłak goździsty, widłak jałowcowaty, wawrzynek wilczełyko, podkolan biały, lilia złotogłów.
Ponadto na uwagę zasługuje kilkanaście drzew  o potężnych rozmiarach, np.: okazy jodły o obwodzie pnia 460 cm lub okazy lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 454 cm.
Fauna reprezentowana jest przez prawie wszystkie gatunki zwierząt leśnych, w tym rzadkie, jak płochacz pokrzywnica, dzięcioł duży, świstunka, nornik północny, a także objęte ochroną strefową, np.: bocian czarny.

                                                            

  Parzydło Leśne (Fot. Zbiory Nadleśnictwa Gościeradów)

Rezerwat "Doły Szczeckie"
Rok utworzenia: 1997
Powierzchnia: 204 ha
Leśnictwo : Marynopole


Rezerwat ten znajduje się w odległości 5 km od siedziby nadleśnictwa. Jest to rezerwat częściowy, krajobrazowo-leśny, mający na celu ochronę gatunkową gromadnego stanowiska buka zwyczajnego, będącego fragmentem buczyny karpackiej. Ukształtowanie powierzchni rezerwatu jest bardzo malownicze. Za sprawą licznych jarów, wąwozów i tzw. suchych dolin, stwarzających pewne ograniczenia w poruszaniu się, teren ten stanowi dodatkowy walor turystyczny.
Flora rezerwatu to duża różnorodność gatunków liściastych, głównie buka, ale także dębu szypułkowego, klonu, jawora, lipy drobnolistnej, osiki, graba i brzozy brodawkowatej. Miejscami występuje sosna i świerk. W warstwie krzewów i runa leśnego występuje wiele ciekawych gatunków, w tym wiele objętych ochroną prawną, m.in.: łuskiewnik różowy, kalina koralowa, kopytnik pospolity, widłak wroniec, żywiec gruczołowaty, parzydło leśne, lilia złotogłów, czy bluszcz pospolity. 

W zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa Gościeradów znajduje się również rezerwat wodno –florystyczny o powierzchni 4,15 ha. Obejmuje on jeziorko we wsi Piniów przy wale ochronnym obwałowania rzeki Strachodzkiej i Sanu. W jeziorku o płaskich zabagnionych brzegach porosłych trzciną i tatarakiem występują: orzech wodny (kotewka) oraz grzybnie żółte i białe.