Lista aktualności Lista aktualności

SZKOLENIE SZKÓŁKARZY

Szkółkarze z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych odbyli dwudniowe szkolenie w ramach stałego podnoszenia kwalifikacji, ujęte w Regionalnym Programie Szkółkarskim na lata 2016-2025.
Warsztaty łączyły wiedzę teoretyczną z prezentacją jej wykorzystania w praktyce. Uczestnicy mogli zobaczyć pokazy produkcji szkółkarskiej polowej i specjalistycznej, w tym kontenerowej.

W pierwszym dniu szkolenia leśnicy lubelscy odwiedzili Szkółkę Kutery w Nadleśnictwie Starachowice oraz szkółkę w Nadleśnictwie Marcule znajdujących się na terenie RDLP w Radomiu.

Część teoretyczną szkolenia zorganizowano w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim. Prelekcję na temat Szkółkarstwa polowego na przykładzie szkółki Zabuże wygłosił leśniczy szkółkarz Bazyli Kondratiuk. Szkółkarstwo kontenerowe na przykładzie szkółki Marynopole scharakteryzował leśniczy szkółkarz Zbigniew Puzoń.  

Wizyta w w/w szkółce  kontenerowej znajdującej się na terenie Nadleśnictwa Gościeradów  była również ostatnim etapem szkolenia. Uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z infrastrukturą tego typu szkółki oraz uzyskać wielu cennych wskazówek z zakresu szkółkarstwa.