Lista aktualności Lista aktualności

Wspólna przebudowa drogi

W dniu 19 grudnia 2021 roku w siedzibie Nadleśnictwa Gościeradów miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Lasami Państwowymi a Gminą Radomyśl nad Sanem w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia przebudowy drogi gminnej na odcinku Chwałowice - Łążek Chwałowski. Czek na kwotę 100 tysięcy złotych został przekazany 20 grudnia w Łążku Chwałowskim. Pieniądze na ten cel pochodzą z Funduszu Leśnego. Jest to kolejny i z pewnością nie ostatni dowód dobrej współpracy pomiędzy Lasami Państwowymi a władzami samorządowymi.