Lista aktualności Lista aktualności

Wspólne inwestycje drogowe

W dniu 01.06.2022 roku w siedzibie nadleśnictwa Gościeradów miało miejsce podpisanie umów w sprawie realizacji wspólnych przedsięwzięć z lokalnymi samorządami.


Z Gminą Zaklików podpisano umowę w ramach której, Nadleśnictwo Gościeradów przekaże 50000 zł na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wojska Polskiego w miejscowości Lipa”. W ramach zawarcia podobnej umowy, Gmina Gościeradów otrzyma środki w wysokości 50000 zł na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 108575L Szczecyn-Baraki Stare w miejscowości Szczecyn”. W spotkaniu uczestniczył Nadleśniczy Nadleśnictwa Gościeradów – Mirosław Mach, Burmistrz Zaklikowa – Dariusz Toczyński oraz Wójt Gminy Gościeradów – Mariusz Szczepanik. Przekazane środki finansowe pochodzą ze środków własnych Nadleśnictwa Gościeradów.