Lista aktualności Lista aktualności

Zmiany Kadrowe

W dniu 11 lutego b.r. decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Pan Mirosław Waniewski został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej.

Do czasu powołania nowego nadleśniczego, pełnienie obowiązków zostało powierzone dotychczasowemu inżynierowi nadzoru – Panu Wojciechowi Chełpie