Lista aktualności Lista aktualności

Zmiany w przepisach dotyczących szacowania szkód

Informujemy, że od 01.04.2018 r.weszła w życie zmiana ustawy Prawo Łowieckie z dn. 22.03.2018 r. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r., poz. 651)

W związku z powyższym zgodnie z art. 46 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy od dnia 01.04.2018 r. organem uprawnionym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód łowieckich jest organ wykonawczy gminy, właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.