Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia

Nadleśnictwo Gościeradów utworzono na mocy dekretu PKWN dnia 12 XII 1944 roku. Od 1984 do 2015 roku składało się z trzech obrębów: Gościeradów, Radomyśl i Zaklików. Historia każdego z nich toczyła się innymi torami. W 2016 roku w wyniku połączeniu obrębów Zaklików i Radomyśl powstał obręb Poligon.

Lasy wchodzące w skład obecnego Nadleśnictwa Gościeradów początkowo należały do różnych nadleśnictw takich jak: Nadleśnictwo Gościeradów, Nadleśnictwo Lipa, Nadleśnictwo Dzierzkowice i Nadleśnictwo Kraśnik.

Nadleśnictwo Gościeradów zostało utworzone 12. grudnia 1944 roku w wyniku upaństwowienia lasów byłego Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, majątków prywatnych oraz lasów należących wcześniej do Nadleśnictwa Dzierzkowice. Jego łączna powierzchnia wynosiła 6607,6 ha.

Lasy obrębu Radomyśl przed I Wojną Światową znajdowały się pod zaborem austriackim. W czasach międzywojennych przeważająca część tych terenów znajdowała się w rękach prywatnych, w tym 20% stanowiła własność kościelną, natomiast pozostała część – tereny obecnego Leśnictwa Chwałowice, podlegały Dyrekcji Lasów Państwowych we Lwowie.
Okres okupacji mocno przetrzebił tereny leśnictw Chwałowice i Antoniów. Po 1944 r. pozostało około 300 ha całkowicie wylesionych  przez okupanta. Po II Wojnie Światowej lasy te zostały upaństwowione, a na tych terenach utworzono Nadleśnictwo Radomyśl, podlegające Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Lasy obrębu Zaklików znajdowały się pod zaborem rosyjskim. Na znacznej części tych terenów, będącej własnością rodziny Zamojskich, gospodarka zasobami leśnymi była prowadzona na wysokim poziomie. Pozostała część obrębu należała do społeczności żydowskiej. Lasy na tych terenach charakteryzowały się rozdrobnieniem.
W czasach II Wojny Światowej lasy obrębu Zaklików były użytkowane przez Niemców jako baza żywiczarska dla potrzeb wojennych, dlatego też nie wycięto drzewostanów sosnowych. W późniejszym czasie lasy oraz znajdujące się na terenie obrębu stawy upaństwowiono. Stawy stały się własnością PGRyb Zaklików, a drzewostany weszły w skład Nadleśnictwa Lipa.

                                                        

                                    
Pierwszy po II Wojnie Światowej Nadleśniczy Nadleśnictwa Gościeradów inż. Władysław Mroczek (fot. archiwum nadleśnictwa) 


W latach 70- tych omawiane obręby weszły w skład różnych nadleśnictw. Nadleśnictwo Radomyśl ponownie przekształcono w obręb, który wraz z lasami obrębu Zaklików wcielono do Nadleśnictwa Janów Lubelski. Natomiast Nadleśnictwo Gościeradów w 1973 roku wraz z sąsiadującym Nadleśnictwem Dzierzkowice  weszły w skład Nadleśnictwa  Kraśnik.

W 1984 roku reaktywowano Nadleśnictwo Gościeradów z trzema obrębami: Gościeradów, Radomyśl i Zaklików.