Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z przebiegami ścieżek dydaktycznych. Zorganizowane grupy, po uzgodnieniu terminu, mogą zwiedzać ścieżki z leśnikiem.

W ramach prowadzenia edukacji leśnej Nadleśnictwo organizuje prelekcje i pogadanki w szkołach poruszające tematy leśne i przyrodnicze, przybliża pracę leśników, prowadzi lekcje terenowe w punktach edukacyjnych, udziela pomocy merytorycznej oraz konsultacji w zakresie ochrony przyrody, ekologi i przyrody lokalnej. Bierze także udział w różnych akcjach takich jak: Sprzątanie Świata, Alerty Ekologiczne, Pomóżmy Ptakom Przetrwać Zimę, Święto Drzewa, Czysty Las czy Dni Lasu.


Nadleśnictwo Gościeradów informuje również o możliwości wynajmu  wiaty przyrodniczo- edukacyjnej w Leśnictwie Szkółkarskim Marynopole (grill, spotkania integracyjne, imprezy okolicznościowe, itp.) za odpłatnością:
1) wynajem od poniedziałku do piątku:
- w godzinach 7.00 - 15.00                           150 zł brutto,
- po godzinie 15.00                                       270 zł brutto,
2) wynajem w soboty i niedziele                   460 zł brutto.
Warunkiem korzystania jest okazanie pracownikowi obsługi wiaty opłaconej faktury w kasie Nadleśnictwa lub wpłaty na konto BGŻ o/Stalowa Wola nr 78 2030 0045 1110 0000 0058 7200.

Zapraszamy!!!