Lista aktualności Lista aktualności

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Nadleśnictwo Gościeradów ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych z przeznaczeniem na cele rolne położonych na terenie nadleśnictwa, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 29.01.2021 r. do godz. 9:00.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2021 r. o godz. 9.30 w siedzibie Nadleśnictwa Gościeradów - w sali konferencyjnej (na parterze).

Szczegółowe informacje zawarte sa w dołączonych załącznikach.