OBIEKTY EDUKACYJNE

Na terenie naszego nadleśnictwa znajduje się ścieżka przyrodniczo-leśna „Rezerwat Marynopole” oraz punkty informacyjno-edukacyjne położone przy Nadleśnictwie Gościeradów. Infrastruktura edukacyjna została utworzona z myślą o dzieciach i młodzieży oraz lokalnej społeczności zamieszkującej tę okolicę.

Ścieżka przyrodniczo-leśna „Rezerwat Marynopole"

Ścieżka przyrodniczo-leśna usytuowana jest na terenie Leśnictwa Marynopole. Trasa ścieżki liczy około 2 km i prowadzi przez najbardziej urozmaicone fragmenty rezerwatu leśnego ,,Marynopole". Spacerując nią można zgłębić wiedzę o budowie i ochronie rezerwatu oraz gatunkach roślin i zwierząt w nim występujących.
Ścieżka podzielona jest na dwanaście przystanków o następującej tematyce:

 1. Charakterystyka rezerwatu ,,Marynopole";
 2. Jodła pospolita;
 3. Wybrane gatunki ssaków występujące w rezerwacie;
 4. Martwe drewno;
 5. Drzewostan nasienny jodłowy;
 6. Rola grzybów i owadów w lesie;
 7. Wybrane gatunki ptaków występujące w rezerwacie;
 8. Warstwowa budowa lasu;
 9. Gatunki drzew występujące w rezerwacie;
10. Ochrona lasu przed owadami;
11. Wybrane rośliny występujące w rezerwacie;
12. Przebieg procesu rozwoju jodły pospolitej od nasionka do drzewa jodłowego.

                                      

Mapka przebiegu ścieżki w rezerwacie "Marynopole" (fot. Zbiór Nadleśnictwa Gościeradów)

Budowa ścieżki przyrodniczo – leśnej ,,Rezerwat Marynopole" została ukończona 07 grudnia 2012 roku, przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Lublinie. Jest obiektem ogólnie dostępnym dla wszystkich zainteresowanych pragnących pogłębiać swoją wiedzę na temat przyrody. Grupy zorganizowane po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu mogą zwiedzać ścieżkę z pracownikiem Nadleśnictwa Gościeradów. Zapraszamy.
Przeczytaj więcej na www.czaswlas.pl/obiekty/?p=4&id_obiekt=3109#


Punkt informacyjno-edukacyjny przy Nadleśnictwie Gościeradów.

Wyposażony w tablice edukacyjne oraz taras widokowy z którego roztacza się widok na stawy rybne. 

                                  
         Taras z ławkami przy Nadleśnictwie Gościeradów (fot. Zbiór Nadleśnictwa Gościeradów)

Wiata przyrodniczo-edukacyjna w leśnictwie Szkółkarskim Marynopole.

Wyposażona w ławki, stoły oraz miejsce z możliwością rozpalenia grilla.

                                  

                Wiata przyrodniczo-edukacyjna na szkółce (fot. Zbiór Nadleśnictwa Gościeradów)