Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZBĘDNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Na podstawie §13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134, poz. 692) Nadleśnictwo Gościeradów ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (zbieranie ofert) na sprzedaż środków trwałych zgodnie z ogłoszeniem o sprzedaży zn. SA.234.3.2022 Oferty należy składać do siedziby Nadleśnictwa Gościeradów (Sekretariat) Gościeradów Folwark 1D, 23-275 Gościeradów do dnia 27.10.2022 r. do godziny 13:30.