Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki Przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie Nadleśnictwa Gościeradów znajduje się 13 pomników przyrody, w tym pojedyncze drzewa oraz szpaler drzew. Wszystkie pomniki przyrody to okazałe dęby szypułkowe o obwodzie pnia od 300 do 480 cm. Znajdują się w miejscach łatwo dostępnych z dobrym dojazdem.

  •    Dąb szypułkowy – leśnictwo Kotówka, miejscowość Księżomierz
  •    Dąb szypułkowy – leśnictwo Dąbrowa, miejscowość Gościeradów Folwark
  •    Szpaler składający się z 11 dębów szypułkowych – leśnictwo Nowiny, miejscowość Radomyśl nad Sanem