Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Lasy naszego nadleśnictwa położone są na bardzo urozmaiconym terenie. Północna część nadleśnictwa charakteryzuje się falistym krajobrazem z przewagą żyznych gleb lessowych i gliniastych stanowiących siedliska lasów liściastych i mieszanych. Południowa część nadleśnictwa to duży zwarty obszar borów sosnowych będących fragmentem Puszczy Solskiej. Średni wiek lasów na naszym terenie to 64 lata, a przeciętna zasobność wynosi około 272 m3/ha.

Udział siedlisk leśnych

•    56 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
•    42 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
•    2 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

•    76 proc. – sosna, modrzew
•    13 proc. –  dąb
•    4 proc. – brzoza
•    3 proc. – olcha
•    1 proc. – jodła, daglezja
•    3 proc. – pozostałe

Przeciętna zasobność drzewostanów

•    Jodła – 343 m3/ha
•    Sosna – 288 m3/ha
•    Brzoza – 218 m3/ha
•    Dąb – 230 m3/ha
•    Olcha – 190 m3/ha